Kopalnia kruszyw

Uprzejmie informujemy, że w dniu 19-09-2014 roku firma Dromat Mateusz Fil otrzymała od Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego koncesję na wydobywanie kruszywa naturalnego metodą odkrywkową ze złoża "Jadwiżyn II" w miejscowości Kłanino, gmina Bobolice w województwie zachodniopomorskim. Dzięki temu firma powiększyła zakres swojej działalności uruchamiając wytwarzanie i sprzedaż kruszyw naturalnych.

Oferujemy Państwu piasek oraz żwiry.

Zapewniamy własny transport i konkurencyjne ceny!

Kruszywa

Piasek 0-2 mm doskonały na nasypy i warstwy odsączające.
Certyfikat
Mieszanka 0/31,5 zastosowanie do utwardzania terenów grząskich, podmokłych, podbudowa dróg.
Certyfikat
Gruz betonowo-ceglany.
Certyfikat