Budowa i remonty dróg

Budowa i remonty dróg obejmują różnego typu usługi tj.

 • korytowanie drogi, profilowanie terenu,
 • kopanie stawów hodowlanych i rekreacyjnych,
 • budowa dróg z płyt jomb,
 • budowa drogi z gruzu betonowego,
 • budowa ścieżek rekreacyjnej w lesie,
 • profilowanie drogi,
 • usuwanie zadrzewienia przy budowanej drodze,
 • kopanie zbiorników retencyjnych,
 • humusowanie poboczy,
 • oczyszczanie koryta rzeki,
 • budowa wjazdu asfaltowego na drodze leśnej,
 • budowa nawierzchni z destruktu asfaltowego,
 • budowa nawierzchni z kruszywa łamanego 0-31,5 mm.

Zakres prac

Nawierzchnie z gruzu betonowego
Nawierzchnie z destruktu asfaltowego
Drogi z płyt jomb